Určite ste sa už stretli s pojmom počítačový vírus - hrozba útoku cez internet, či počítačová kriminalita. Bez diskusie môžeme tvrdiť, že je nevyhnutné sa pred takýmito hrozbami chrániť v každom okamihu keď používame počítač.

 

Počítačová kriminalita je trestný čin zameraný na poškodenie počítaču či programu, ale aj trestná činnosť páchaná pomocou počítača. Hlavnými oblasťami útokov sú krádež počítaču príp. programu, heslá (odchytávanie hesiel), prienik do systému (hacking). 

 

Počítačový vírus je program, ktorý sa dokáže šíriť sám, bez vedomia užívateľa. Jeho prioritou je väčšinou poškodzovanie a rozmnožovanie. Na ochranu proti nim slúžia antivírové programy. 

 

Útoky cez internet sa dnes nepáchajú iba na banky, či štátne inštitúcie. Obeťou sa môže stať aj náš počítač, či bankové konto.

 

Heslo a používanie hesiel je jedným zo základných predpokladov pri ochrane osobných údajov. Áno, to sú tie „ľahko“ zapamätateľné a „nezabudnuteľné“ frázy. Často si však ani neuvedomíme, že používame rovnaké heslo pre vstup do počítača, emailu, bankového účtu ... To znamená, že útočníkovi stačí zistiť len naše jedno heslo. Dôležitým predpokladom dobrého hesla je jeho zložitosť a krátka doba používania. Heslo by malo obsahovať minimálne 8 znakov, kde sa kombinujú písmená (veľké aj malé), čísla a interpunkčné znaky (pomlčka, bodka...). Častá obmena hesla zvyšuje jeho efektivitu.

 

Aktualizácie softvérového vybavenia nášho počítaču sú taktiež nevyhnutné pri predchádzaní útokom či vírusom. Aktualizácie sú záplaty na chyby, ktoré sa vyskytli pri vývoji programu, a prostredníctvom ktorých sa dajú vykonať rôzne útoky.

 

Antivírové programy a bezpečnosť na internete, to sú dve rozsiahle kapitoly, ktorým sa budeme venovať zvlášť v nasledujúcich číslach.

 

Milan Potočný MIPOS PC – Váš súkromný PC servis

Tel. : 0905 870 332

 

 
icon

Facebook


 

kontakt : 0905 870 332
Budovateľská 32 Šaľa (vedľa lekárne ALIA)