Operačné systémy Microsoft Windows obsahujú viacero nástrojov na sledovanie stavu systému. Inak to nie je ani pri Windows 7. Vďaka sledovaniu systému možno odhaliť preťaženosť pamäte a procesora či sledovať správanie a stav hardvéru vrátane pevných diskov a počítačovej siete a následne sa pokúsiť identifikovať najslabšie miesta, prípadne vadné komponenty. 

 

Merač procesora

Windows 7/Vista má okrem pokročilých nástrojov v ponuke aj jednoduchý nástroj v podobe miniaplikácie s názvom Merač procesora, ktorá zobrazuje vyťaženie procesora a pamäte. Túto miniaplikáciu možno zobraziť na ploche cez vyvolanie kontextového menu (kliknutím pravého tlačidla myši na ploche) a výberom položky Miniaplikácie (Gadgets). Slúži iba na orientačné zistenie momentálneho zaťaženia.

 

Performance Monitor a Resource Monitor

Operačný systém Windows 7/Vista obsahuje aj pokročilý diagnostický nástroj s názvom Performance Monitor. Tento nástroj na sledovanie systému má za úlohu uľahčiť diagnostiku pri hľadaní problémov s výkonom počítača. Spúšťa sa cez ikonu Štart a do poľa na vyhľadávanie sa zadá príkaz perfmon.exe. Aplikácia Performance Monitor obsahuje viacero položiek. Kliknutím na položku Performance sa v pravej časti zobrazí okno rozdelené do troch častí s možnosťou otvoriť nástroj s názvom Resource Monitor (Monitor prostriedkov). Ten vo svojej hlavnej obrazovke ponúka zobrazenie aktuálneho stavu vyťaženia procesora, disku, siete a pamäte. Ľavú časť Resource Monitora zastupuje okno s podrobnými informáciami o procesoch, ktoré využívajú procesor, pevný disk, sieť a pamäť. Procesy CPU obsahujú informácie o ID procesu, opise procesu, stave procesu, počte podprocesov a aktuálnej a priemernej percentuálnej záťaži procesora. Informácie o pamäti obsahujú jej grafické znázornenie a rozdelenie systémom. 

 

 

Milan Potočný MIPOS PC

Váš súkromný PC servis

Tel.: 0905 870 332

 

 
icon

Facebook


 

kontakt : 0905 870 332
Budovateľská 32 Šaľa (vedľa lekárne ALIA)